Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox
tilbake

AFP - for deg som er født etter 1963

AFP for ansatte i offentlig sektor er foreslått endret fra en tidligpensjonsordning til en livsvarig påslagsordning – mer lik AFP-ordningen i privat sektor. Hvis du er født i 1963 eller senere, vil du få den nye foreslåtte AFP-ordningen. Ordningen er ikke endelig bestemt ennå.

 

Her er hovedpunktene i forslaget om ny AFP i offentlig sektor for de som er født etter 1963:

  • AFP er 4,21 prosent av din årlige pensjonsgivende inntekt inntil 7,1 G, fra du fyller 13 til 61 år.

  • AFP skal være en livsvarig ytelse.

  • AFP reguleres på samme måte som alderspensjon fra NAV.

  • AFP skal kunne tas ut fleksibelt innenfor alderen 62-70.

  • Årlig AFP beregnes ved å benytte NAVs delingstall.

Det skal etableres et system som håndterer beregning av pensjon for dem som har jobbet i både privat og offentlig sektor.