Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox

Etterlattepensjon

Rett til ektefellepensjon

Ved dødsfall vil gjenlevende ektefelle eller registrert partner ha rett til ektefellepensjon. Fraskilt ektefelle som ikke har inngått nytt ekteskap kan også ha rett på pensjon. Samboere har ikke rett på etterlattepensjon.

Ektefellepensjon beregnes etter forskjellige regler avhengig av avdødes innmeldingsdato i pensjonskassen, dødsdato, gjenlevedes fødselsår og dato for inngåelse av ekteskapet.

Rett til barnepensjon

Når et medlem dør, har gjenlevende barn rett til barnepensjon. Stebarn og pleiebarn som avdøde forsørget kan også tilstås barnepensjon.

Barnepensjonen løper til den måneden barnet fyller 20 år.

Ønsker du å snakke med oss om beregning av pensjonen?
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.