Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox

Alderspensjon

Du kan søke alderspensjon når du har nådd stillingens aldersgrense, eller inntil tre år før aldersgrensen dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år, eller du har fylt 67 år.

Aldersgrensen er knyttet til stillingen du har og gir deg rett og plikt til å gå av med alderspensjon. Den ordinære aldersgrensen i offentlig sektor er 70 år, men enkelte stillinger har særaldersgrenser.

Fratrer du helt eller delvis, og stillingsreduksjonen utgjør minst 10 % av full stilling, kan du søke alderspensjon.

Pensjonens størrelse

Pensjonens størrelse bygger på antall medlems-år (tjenestetid), lønn og stillingsstørrelse. Full alderspensjon fra pensjonskassen er 66 % av lønn ved full opptjeningstid (30 år). Har stillingsstørrelsen variert, vil pensjonsgrunnlaget (lønn) omregnes etter gjennomsnittlig deltid.

Dersom du har barn under 18 år får du utbetalt barnetillegg med 10 % av alderspensjonen for hvert barn, begrenset til 90 % av pensjonsgrunnlaget.

Alderspensjonen løper fra første dag etter at lønn fra arbeidsgiveren er stoppet, og pensjonen er en livsvarig ytelse.

Før 67 år

Alderspensjonen før 67 år blir utbetalt uten samordning med alderspensjon fra folketrygden og uten levealdersjustering. Mottar du annen ytelse fra NAV, eks. AAP, uføretrygd eller gjenlevendepensjon, skal alderspensjonen fra SKP samordnes med disse.

Fra 67 år

Alderspensjonen fra pensjonskassen blir fra 67 år samordnet med alderspensjonen fra folketrygden. Samordning betyr at pensjonskassens ytelser blir redusert i henhold til samordningsloven. Folketrygdens ytelser utbetales i sin helhet.

Alderspensjon fra pensjonskassen levealdersjusteres fra fylte 67 år

Slik søker du alderspensjon

Du anbefales å ta kontakt med SKP for å få informasjon om hvilket regelverk som gjelder for din stilling.

Har du vært medlem i andre offentlige pensjonsordninger tidligere, må du opplyse om dette i søknaden. Da innhenter vi nødvendige opplysninger derfra.

Alderspensjonen kommer ikke automatisk verken fra NAV eller SKP. Du må søke om alderspensjon begge steder.

Du kan søke om alderspensjon digitalt i Medlemsportalen.

Ønsker du å snakke med oss om beregning av pensjonen?
Ta kontakt med oss så hjelper vi deg.