Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox

Styret

Pensjonskassen ledes av et styre på 6 medlemmer med vararepresentanter.

4 styremedlemmer med vararepresentanter oppnevnes av bystyret, hvorav minst to styremedlem med personlig vararepresentant ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen.

2 styremedlemmer med vararepresentanter velges av og blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Styremedlemmene velges for samme periode som bystyrets medlemmer og trer i funksjon året etter kommunevalget etter at pensjonskassens årsregnskap er avlagt fra foregående år. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets sammensetning i perioden 2016-2019:

Styreleder:
Tor Ragnar Sollid

Nestleder:
Kai Tore Kvaalo

Styremedlem:
Jan Terje Olsen, Vibeke Hein Bæra, Bente Østby, Kristin Ingeberg

Observatører:
Dag Sagafos (for Rådmann i Skien kommune), Einfrid Halvorsen (for pensjonistene)