tilbake

Styret

Pensjonskassen ledes av et styre på 6 medlemmer med vararepresentanter.

4 styremedlemmer med vararepresentanter oppnevnes av bystyret, hvorav minst to styremedlem med personlig vararepresentant ikke har noen tilknytning til pensjonskassen eller arbeidsgiver, foretak, forening eller annen institusjon med pensjonsordning i pensjonskassen.

2 styremedlemmer med vararepresentanter velges av og blant innskuddspliktige medlemmer og pensjonister i pensjonskassen.

Styremedlemmene velges for samme periode som bystyrets medlemmer og trer i funksjon året etter kommunevalget etter at pensjonskassens årsregnskap er avlagt fra foregående år. Gjenvalg kan finne sted.

Styrets sammensetning i perioden 2024-2027:

Styreleder:
Anders Aasen

Styremedlem:
Lene Marie Aas Thorstensen

Jorunn Schmitz

Lars Lindskog

Line Gundersen

Atle Kristiansen