Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox

Om SKP

Skien kommunale pensjonskasse (SKP) ble opprettet 30. mai 1938 av Skien kommune.

SKP er en selvstendig juridisk enhet med eget styre og egen regnskapsføring. Pensjonskassens styre er øverste besluttende organ. Alle funksjoner i pensjonskassen er skilt fra kommunens øvrige virksomhet. Pensjonskassens midler holdes atskilt fra kommunens, og pensjonskassen hefter ikke for kommunens forpliktelser.

Pensjonskassen er underlagt de samme lover og forskrifter som finans- og forsikringsbransjen og er under tilsyn av Finanstilsynet.
Regnskapet føres i henhold til gjeldende regler og forskrifter for pensjonskasser.

SKP er medlem av arbeidsgiverorganisasjonen KS Bedrift.