tilbake

Skien kommunale pensjonskasse utelukker investeringer i Russland og Hviterussland

Pensjonskassen investerer i aksjer og obligasjoner gjennom fond og ikke direkte i enkeltselskaper. Ved utgangen av 2021 hadde pensjonskassen to fond med eksponering mot Russland, Baillie Gifford og Quoniam. Investeringene utgjorde 0,1% av aksjeporteføljen og tilsvarer ca 2,6 MNOK.

Baillie Gifford har opplyst om at de har sjekket mulighet for å avhende investeringen og følger tett opp sanksjonene fra EU. Pt. er børsen i Moskva stengt for handel og utlendinger forbys å selge aksjer. Ingen andre fondsinvesteringer til pensjonskassen inneholder Russiske eller Hviterussiske aksjer eller obligasjoner.

Pensjonskassen vil kreve at ethvert fond vi vurderer å investere i skal utelukke investeringer i Russland og Hviterussland. Dette i tillegg til våre krav til etikk og bærekraft i forvaltningen.