Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox
tilbake

Nytt grunnbeløp (G) i Folketrygden er fra 1. mai 2023 fastsatt til kroner 118.620

Nytt grunnbeløp og pensjonsregulering 2023

Grunnbeløpet i folketrygden økte fra 111.477 kroner til 118.620 kroner med virkning fra 1. mai 2023. Dette er en økning på 6,41 prosent.

Slik øker pensjonene fra Skien kommunale pensjonskasse:

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon under utbetaling får en økning på 8,54 prosent fra 1.mai, mens årlig økning blir 6,91 prosent. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år

  • Alderspensjoner under opptjening, uførepensjon og etterlattepensjon for deg som er under 67 år reguleres gjennom grunnbeløpet og får en økning på 6,41 prosent fra 1. mai, mens årlig økning blir 5,88 prosent

Pensjonene blir regulert i juli med etterbetaling fra mai 2023