Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox

Medlemsfordeler

Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at Storebrand tilbyr gode betingelser på lån, forsikringer og IPS til rettighetshavere i pensjonskasser. Skien kommunale pensjonskasse er tilknyttet Pensjonskasseforeningen og det er derfor hyggelig for oss å kunne informere om at slike muligheter nå gjøres tilgjengelig også for våre rettighetshavere.

Rettighetshavere i pensjonskassen er for øvrig følgende personer:

  • Aktive medlemmer
  • Personer med såkalte oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunen/øvrige medlemsforetak)
  • Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP

All dialog og saksbehandling vil være mellom Storebrand og den enkelte rettighetshaver.

Når kundeforhold for et produkt er etablert med Storebrand, endres ikke betingelsene på dette produktet av at personen ikke lenger er rettighetshaver i pensjonskassen.

VIKTIG!! For å oppnå medlemsfordelene må all kontakt skje via Storebrand sin nettside.

Lånerenter og priser på forsikringer vil endres over tid når markedsprisene endres. Målsettingen er at prisene skal være meget konkurransedyktige.


Boliglån
Boliglån innenfor 85 % av boligens verdi

Depotgebyr på kr 750 fjernes ved førstegangsetablering av lån

Forsikringer
15 % rabatt på Storebrands ordinære priser:

  • Husforsikring
  • Hytteforsikring
  • Innboforsikring
  • Bilforsikring
  • Reiseforsikring

IPS
Rettighetshaverne i pensjonskassene vil få adgang til en rabattert IPS, tilsvarende det ansatte i bedrifter med tjenestepensjon i Storebrand tilbys (Storebrand Fordel). Rabatten gjelder for de to profilene:

  • Anbefalt Pensjon: 0,95 % i gjennomsnittlig årlig forvaltningshonorar vs. 1,1 % som ordinær pris.
  • Ekstra Offensiv Pensjon: 1,2 % i årlig forvaltningshonorar vs. 1,35 % som ordinær pris.

Disse to porteføljen består av ulike fond, som beskrives nærmere når man velger profil. De inneholder både aksjefond og rentefond m.m. Ekstra Offensiv Pensjon har en høyere risiko enn Anbefalt Pensjon.

Rettighetshaverne kan også selvstendig velge blant de fondene Storebrand tilbyr og slik sette sammen sin egen portefølje. Storebrand tilbyr for tiden ca. 40 fond, hvorav en del er fra eksterne leverandører. For eksempel kan man velge indeksforvaltning av norske aksjer med 0,2 % i årlig forvaltningshonorar.