tilbake

Nytt grunnbeløp (G) i Folketrygden er fra 1. mai 2024 fastsatt til kroner 124 028

Nytt grunnbeløp og pensjonsregulering 2024

Grunnbeløpet i folketrygden økte fra 118 620 til 124 028 med virkning fra 1. mai 2024. Dette er en økning på 4,56 prosent.

Slik øker pensjonene fra Skien pensjonskasse:

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 2,76 prosent fra 1. mai. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.

  • Alderspensjoner under opptjening, uførepensjon og etterlattepensjon for deg som er under 67 år reguleres gjennom grunnbeløpet og får en økning på 4,56 prosent fra 1. mai.

Pensjonene blir regulert i juli med etterbetaling fra mai 2024