Lån

Som medlem i Skien kommunale pensjonskasse kan du få lån mot pant i bolig. Renten på pensjonskassens utlån er med virkning fra 01.07.16 på 2,3 %.

Regler for boliglån til medlemmer
Låntaker må være fast ansatt i medlemsberettiget stilling hos arbeidsgivere som er tilknyttet pensjonskassen, samt alders- og uførepensjonister.
Medlemsskapet må ha vart minst ett år.

Lån til bolig forutsetter 1. prioritets pant innenfor 80 % av kjøpesum eller dokumentert verdi. Verdivurdering må være av ny dato (ikke eldre enn ett år) og være utført av godkjent eiendomsmegler.

Lån til finansiering av borettslagsleilighet ytes inntil 70 % av kjøpesum eller dokumentert verdi (korrigert for eventuell fellesgjeld) – maks lånebeløp er kr. 1 000 000. Verdivurdering må være av ny dato (ikke eldre enn ett år).

Låntaker må selv bekoste verdivurdering på bolig/borettslagsleilighet.

Total gjeld i forhold til bruttoinntekt, gjeldsgraden, bør normalt ikke overstige tre ganger samlet bruttoinntekt. Det tas hensyn til den totale økonomiske situasjonen, inkludert all gjeld og andre utgifter ved vurdering av betjeningsevne. Kredittopplysninger innhentes.

Lån gis på eiendommer som ligger i Skien. Styret kan også innvilge lån på eiendommer i nabokommune. SKP yter ikke lån til bolig under oppføring.

Medlemsfordeler i Storebrand

Medlemsfordeler

 

Medlemsfordeler – gode betingelser på lån, forsikringer og individuell pensjonssparing (IPS)

 

Pensjonskasseforeningen har inngått avtale med Storebrand som innebærer at Storebrand tilbyr gode betingelser på lån, forsikringer og IPS til rettighetshavere i pensjonskasser. Skien kommunale pensjonskasse er tilknyttet Pensjonskasseforeningen og det er derfor hyggelig for oss å kunne informere om at slik mulighet nå gjøres tilgjengelig også for våre rettighetshavere.

 

Rettighetshavere i pensjonskassen er for øvrig følgende personer; • Aktive medlemmer • Personer med såkalte oppsatte rettigheter (tidligere ansatte i kommunen/øvrige medlemsforetak) • Pensjonister, inkludert alder, uføre og AFP

 

All dialog og saksbehandling vil være mellom Storebrand og den enkelte rettighetshaver.

Når kundeforhold for et produkt er etablert med Storebrand endres ikke betingelsene på dette produktet av at personen ikke lenger er rettighetshaver i pensjonskassen.

VIKTIG!! For å oppnå medlemsfordelene må all kontakt skje via Storebrand sin nettside:

 

https://www.storebrand.no/privat/partner/pensjonskasseforeningen

 

Lånerenter og priser på forsikringer vil endres over tid når markedsprisene endres. Målsettingen er at prisene skal være meget konkurransedyktige.

Pr. november 2017 er betingelsene;

1. BOLIGLÅN

Boliglån innenfor 70 % av boligens verdi
Lånebeløp Nominell rente pr. juni 2017
2-10 millioner 1,99 %
1-2 millioner 2,15 %
Under 1 million 2,55 %
Depotgebyr på kr. 750 fjernes ved førstegangsetablering av lån

2. FORSIKRINGER

15 % rabatt på Storebrands ordinære priser:
– Husforsikring
– Hytteforsikring
– Innboforsikring
– Bilforsikring
– Reiseforsikring

3. IPS

Rettighetshaverne i pensjonskassene vil få adgang til en rabatert IPS, tilsvarende det ansatte i bedrifter med tjenestepensjon i Storebrand tilbys (Storebrand Fordel). Rabatten gjelder for de to profilene:

·         Anbefalt Pensjon: 0,95 % i gjennomsnittlig årlig forvaltningshonorar vs. 1,1% som ordinær pris.

·         Ekstra Offensiv Pensjon: 1,2 % i årlig forvaltningshonorar vs. 1,35 % som ordinær pris.

Disse to porteføljen består av ulike fond, som beskrives nærmere når man velger profil. De inneholder både aksjefond og rentefond m.m. Ekstra Offensiv Pensjon har en høyere risiko enn Anbefalt Pensjon.

Rettighetshaverne kan også selvstendig velge blant de fondene Storebrand tilbyr og slik sette sammen sin egen portefølje. Storebrand tilbyr for tiden ca. 40 fond, hvorav en del er fra eksterne leverandører. For eksempel kan man velge indeksforvaltning av norske aksjer med 0,2% i årlig forvaltningshonorar.

Ressurser

  • Var dette til hjelp?
  • Ja   Nei