Kontoutskrifter

Pensjonskassen sender hvert år ut kontoutskrifter til alle medlemsforetak.

Kontoutskriftene er basert på bestemmelser om kontoføring i forskrift til forsikringsvirksomhetsloven, og vil normalt bli sendt ut i løpet av påfølgende års første seks måneder.

Hensikten med kontoutskriften er følgende:

– gi en oversikt over foretakets pensjonsforhold i pensjonskassen
– være en støtte ved planlegging og likviditetsmessig budsjettering
– vise hva pensjonskassens resultat betyr for medlemsforetakene

  • Var dette til hjelp?
  • Ja   Nei