Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox
tilbake

Økt sats for minste pensjonsnivå for enslige alderspensjonister fra 01.01.2023

Fra 1. januar 2023 økte NAV pensjonen for enslige alderspensjonister med 4.000 kroner i året. For de aller fleste kommer økningen på marsutbetalingen fra NAV, sammen med etterbetaling.

Er du enslig minstepensjonist i folketrygden og har alderspensjon eller ektefellepensjon fra Skien kommunale pensjonskasse, vil din pensjon fra pensjonskassen bli lavere. Årsaken er at pensjonen fra pensjonskassen samordnes (reduseres) med pensjon fra NAV. I henhold til samordningsloven skal vi samordne med pensjonstillegg og minstenivåtillegg som inngår i minstepensjonen fra NAV.  Økt minstepensjon  gir økt samordningsfradrag og lavere pensjon fra pensjonskassen.

Pensjonskassen vil omberegne pensjonene på de det gjelder fra april måned 2023. For mye utbetalt pensjon i perioden 01.01. - 31.03.2023, vil bli trukket i april.