Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox
tilbake

Nytt grunnbeløp (G) i Folketrygden er fra 1. mai 2020 fastsatt til kr. 101.351

Nytt grunnbeløp og pensjonsregulering 2020

Årets trygdeoppgjør er klart. Nytt grunnbeløp i folketrygden (G) er 101 351 kroner fra 1. mai 2020. Alderspensjon fra Skien kommunale pensjonskasse øker med 0,74 prosent med virkning fra 1. mai.

Grunnbeløpet i folketrygden økte fra 99 858 kroner til 101 351 kroner med virkning fra 1. mai 2020. Dette er en økning på 1,5 prosent.  

Pensjonene justeres med virkning fra 1.  mai 2020

Trygdeoppgjøret og fastsettelse av grunnbeløpet skjer normalt på våren før 1. mai, men i år bestemte regjeringen seg for å utsette oppgjøret til høsten på grunn av koronaepidemien.

Dette får imidlertid ikke betydning for deg som pensjonsmottaker, fordi nytt grunnbeløp gjelder fra 1. mai og pensjonen blir justert fra denne datoen.

Skien kommunale pensjonskasse vil regne om pensjonene i løpet av de neste ukene, og de fleste vil få utbetalt justert pensjon og etterbetaling i løpet av oktober.  

Slik øker pensjonen

Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 1,5 prosent fra 1. mai 2020.

Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 0,74 prosent fra 1. mai. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.

Endring i grunnbeløpet vil i noen tilfeller føre til at pensjonskassen må beregne pensjon på nytt for medlemmer som har gått av med hel eller delvis pensjon etter 30. april 2020. Medlemmene det gjelder, vil få informasjon når ny beregning er klar.