Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox
tilbake

Nytt grunnbeløp (G) i Folketrygden er fra 1. mai 2021 fastsatt til kroner 106.399

Nytt grunnbeløp og pensjonsregulering 2021

Grunnbeløpet i folketrygden økte fra 101 351 kroner til 106 399 kroner med virkning fra 1. mai 2021. Dette er en økning på 4,98 prosent.  

Slik øker pensjonene fra Skien kommunale pensjonskasse:

  • Alderspensjon, AFP og særalderspensjon øker med 4,99 prosent fra 1. mai. Det samme gjelder etterlattepensjon for deg som er fylt 67 år.

  • Mottar du uførepensjon, eller er du under 67 år og mottar etterlattepensjon, øker pensjonen med 4,98 prosent fra 1. mai 2021.

Pensjonene justeres med virkning fra 1.  mai

Vi vil regne om pensjonene i løpet av de neste ukene, og de fleste vil få justert pensjon og etterbetaling i løpet av juli 2021