Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox
tilbake

Nytt grunnbeløp (G) i Folketrygden er fra 1. mai 2019 fastsatt til kr. 99858

​Folketrygdens grunnbeløp øker fra 96 883 til 99 858 kroner med virkning fra 1. mai 2019.

Dette er en økning på 2 975 kroner, som svarer til 3,07 prosent. Gjennomsnittlig grunnbeløp får en økning på 3,20 prosent. Alderspensjon fra folketrygden under utbetaling får en årlig økning på 2,4 prosent.

Grunnbeløpet, uføretrygd og alderspensjon under opptjening reguleres i samsvar med lønnsøkningen, justert for eventuelle avvik mellom forventet og faktisk lønnsøkning to år tilbake i tid.

Alderspensjon under utbetaling skal først reguleres med den samme lønnsøkningen, og deretter fratrekkes 0,75 prosent.

Skien kommunale pensjonskasse vil regulere ytelsene i juli med etterbetaling fra mai.