Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox
tilbake

Nytt grunnbeløp (G) i Folketrygden er fra 1. mai 2022 fastsatt til kroner 111.477

Nytt grunnbeløp og pensjonsregulering 2022

Grunnbeløpet i folketrygden økte fra 106.399 kroner til 111.477 kroner med virkning fra 1. mai 2022. Dette er en økning på 4,77 prosent.

Slik øker pensjonene fra Skien kommunale pensjonskasse:

  • Alderspensjon under opptjening øker med 4,77 prosent

  • Uførepensjon, barnepensjon og ektefellepensjon før 67 år øker med 4,77

  • Alderspensjon, AFP og ektefellepensjon etter 67 år øker med 3,53 prosent

Pensjonene blir regulert i juli med etterbetaling fra mai 2022