Ny tjenestepensjon i offentlig sektor

Forhandlere for arbeidstakere, arbeidsgivere og myndighetene har blitt enige om et forslag til ny tjenestepensjon i offentlig sektor. Forslaget skal forankres i de enkelte organisasjonene, før regjeringen sender det til Stortinget.

Den nye offentlige tjenestepensjonen vil gjelde for dem som er født i 1963 eller senere. Opptjening i den nye tjenestepensjonsordningen starter sannsynligvis i 2020.

Hva innebærer den nye tjenestepensjonen?

  • Du får pensjonsopptjening av inntekt inntil 12 G på 5,7 prosent. Du får i tillegg en pensjonsopptjening av inntekt mellom 7,1 G og 12 G på 18,1 prosent.
  • Alle år i arbeid inntil du er 75 år vil gi pensjonsopptjening i tjenestepensjonen.
  • Det blir lettere å bytte jobb mellom offentlig og privat sektor
  • «Ny AFP» utbetales som et tillegg til tjenestepensjonen og er livsvarig. AFP gir opptjening i alderen 13-61 år.
  • De som ikke kvalifiserer for «ny AFP» vil få en «betinget tjenestepensjon».
  • Pensjonen skal beregnes uavhengig av folketrygden (påslagsordning)
  • Det vil lønne seg å jobbe lenger. Årlig pensjon vil øke jo senere den blir tatt ut.
  • Pensjonen kan tas ut fra 62 år og kombineres med arbeidsinntekt, uten at pensjonen reduseres.Du kan lese mer om avtalen på regjeringens sider: