Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox
tilbake

Ny offentlig tjenestepensjon

Dagens bruttoordning erstattes av en påslagsordning. Ordningen innføres fra 01.01.2020 for medlemmer som er født i 1963 eller senere.

Hovedpunkter:

  • Alle år i jobb fram til 75 år skal gi pensjonsopptjening

  • Påslagsordningen skal tjenes opp med en grunnsats på 5,7 % av pensjonsgrunnlaget i inntektsintervallet 0 - 12 G, og en tilleggssats på 18,1 % av inntektsintervallet 7,1 - 12 G

  • Den enkelte arbeidstakers pensjonsopptjening akkumuleres i en beholdning som i opptjeningsperioden skal reguleres med lønnsveksten i samfunnet

  • Påslagsordningen skal kunne tas ut fleksibelt fra 62 til 75 år, og pensjonen skal kunne kombineres med arbeidsinntekt uten at pensjonen blir avkortet

  • Ved uttak av påslagspensjon beregnes årlig pensjon ved at beholdningen divideres med folketrygdens delingstall

  • Alderspensjonen fra tjenestepensjonsordningen skal reguleres på samme måte som alderspensjon fra folketrygden

  • De som har minst ett års samlet tjenestetid får en oppsatt rett til alderspensjon fra påslagsordningen