Vi støtter ikke lenger Internet Explorer 11. Du bør oppgradere til siste versjon av Microsoft Edge eller velge en annen nettleser som f.eks. Google Chrome eller Mozilla Firefox
tilbake

Endring av inntektsregler for folketrygdberegnet AFP

Tariffpartene har kommet til enighet om en revidert pensjonsavtale for 2022. En av de viktigste endringene gjelder AFP og arbeidsinntekt.

Fra 2022 vil pensjonisten fritt kunne tjene 30.000 kroner årlig, i tillegg til AFP. Dette toleransebeløpet gjelder ikke for tjenestepensjonsberegnet AFP fra 65 år. Ved høyere arbeidsinntekter foretas et etteroppgjør.