Lån

Som medlem i Skien kommunale pensjonskasse kan du få lån mot pant i bolig. Renten på pensjonskassens utlån er med virkning fra 01.07.16 på 2,3 %.

Regler for boliglån til medlemmer
Låntaker må være fast ansatt i medlemsberettiget stilling hos arbeidsgivere som er tilknyttet pensjonskassen, samt alders- og uførepensjonister.
Medlemsskapet må ha vart minst ett år.

Lån til bolig forutsetter 1. prioritets pant innenfor 80 % av kjøpesum eller dokumentert verdi. Verdivurdering må være av ny dato (ikke eldre enn ett år) og være utført av godkjent eiendomsmegler.

Lån til finansiering av borettslagsleilighet ytes inntil 70 % av kjøpesum eller dokumentert verdi (korrigert for eventuell fellesgjeld) – maks lånebeløp er kr. 1 000 000. Verdivurdering må være av ny dato (ikke eldre enn ett år).

Låntaker må selv bekoste verdivurdering på bolig/borettslagsleilighet.

Total gjeld i forhold til bruttoinntekt, gjeldsgraden, bør normalt ikke overstige tre ganger samlet bruttoinntekt. Det tas hensyn til den totale økonomiske situasjonen, inkludert all gjeld og andre utgifter ved vurdering av betjeningsevne. Kredittopplysninger innhentes.

Lån gis på eiendommer som ligger i Skien. Styret kan også innvilge lån på eiendommer i nabokommune. SKP yter ikke lån til bolig under oppføring.

Ressurser

  • Var dette til hjelp?
  • Ja   Nei